DEZE DIENSTEN
BIEDEN WIJ AAN

ZORGVERLENER

Persoonlijke verzorging en verpleging, gespecialiseerde verpleging en acute zorg, preventie en palliatieve zorg.

ZORGVRAGER

Met zorgvragers wordt bedoeld iedereen die zorg nodig heeft en gebruik kan/wil maken van de diensten van NCS.

ZORGINSTELLING

Voor zorginstellingen bieden wij cursussen en bijscholing op maat, maar ook management en advies voor uw afdeling.

THUISZORG

NCS – Thuiszorg heeft momenteel drie locaties in Nederland: Rotterdam, Den Haag en Limburg.

We staan open voor het uitbreiden in overige steden. Dus schroom niet om ons te contacten, als uw cliënten buiten deze locaties verblijven.

Zorgverlener

Ik wil graag...

Zorginstelling

Ik wil graag...

Hierbij kunnen wij u ondersteunen in de algemene dagelijkse levensbehoeften. Denk hierbij aan wassen en aankleden. Maar ook bijv. voor wondverzorging.

Op het gebied van gespecialiseerde verpleging zijn wij deskundig in het verzorgen van PICC- lijnen, intraveneus medicatie toediening, e.d.

In de acute fase is de stabilisatie van de patiënt van belang, maar vervolgens ook het stellen van de juiste diagnose en de bijbehorende behandeling.

Begeleiden en ondersteunen van client en familie in hun laatste levensfase.

Cliënten en naasten

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u cliënt of een naaste van een cliënt bent.

Zorginstellingen

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u een zorginstelling bent.

Huisartsen en personeel

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u een huisarts of personeel bent.

NCS ACADEMIE

Versterkt de ontwikkeling van competente medewerkers en cursisten.

Onze NCS Academie is beschikbaar voor:
• Cursus/ bijscholing op maat voor zorginstellingen
• Cursus/ bijscholing voor zorgverleners
• Scholingsagenda

Wij hebben voldoende HBO verpleegkundigen, om indicaties te stellen bij uw zorgvrager.

Hierbij kunnen wij u ondersteunen in de algemene dagelijkse levensbehoeften. Denk hierbij aan wassen en aankleden. Maar ook bijv. voor wondverzorging.

Op het gebied van gespecialiseerde verpleging zijn wij deskundig in het verzorgen van PICC- lijnen, intraveneus medicatie toediening, e.d.

Zorgverlener

Ik wil graag...

Zorginstelling

Ik wil graag...

OVER NCS

Onze kernwaarden

Wij zullen met onze klanten en medewerkers alle beslissingen in samenspraak doen. Hierdoor kunnen wij middels diversiteit, openstaan voor innovatieve ideeën om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Wij streven ernaar op topniveau kennis te delen aan onze medewerkers en cliënten door het inzet van onze academie. Al onze werkzaamheden zullen wij maatschappelijk verantwoord uitvoeren.

Cliënten en naasten

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u cliënt of een naaste van een cliënt bent.

Zorginstellingen

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u een zorginstelling bent.

Huisartsen en personeel

Schrijf u hier voor de nieuwsbrief in als u een huisarts of personeel bent.

Ik wil graag mijn client aanmelden

Ik wil een spoed aanmelding doen:
U, de zorgverlener

U bent:

Uw client


Voor welke diensten wilt u uw client aanmelden?

Ik wil graag mijzelf als client aanmelden

U, de zorgvrager

U bent:

Voor welke diensten wilt u uw client aanmelden?

Ik wil graag een naaste aanmelden

U, de aanvrager

Ik wil een spoed aanmelding doen:

Uw naaste


Voor welke diensten wilt u uw client aanmelden?

Ik wil graag een zorginstelling aanmelden

U, de zorginstelling

Instelling:

Ik wil graag een offerte aanvragen


Voor welke diensten wilt u een offerte aanvragen?


Opmerkingen
TOP
× Waarmee kunnen wij helpen?